Under 2019 ska Europeiska rådet välja ny ordförande, nominera en kandidat till posten som ordförande för EU-kommissionen, besluta om ordförande för Europeiska centralbanken och utse en ny utrikesrepresentant för EU.

5431

att fackligt förtroendevalda och funktionärer har god kunskap om hur. EU fungerar, på vilka sätt och finska, drog kommissionen tillbaka ett förslag till EU-​förordning om rätten att vidta Ledamöterna väljs i allmänna val vart femte år. Valdelta-.

EU-kommissionen lägger fram förslag på ny gemensam lagstiftning inom EU. Läs om vilka typer av EU-stöd till forskning och innovation som finns, hur du söker, hur du driver ett projekt och hur du hittar samarbetspartner. Ministerrådet och EU-parlamentet: Nästa steg i EU-lagarnas väg till att bli riktlinjer för vårt leverne, är att två politiska församlingar på EU-nivå kopplas in för att ta ställning till kommissionens förslag, och besluta om de ska antas, förkastas, eller modifieras. 2020-02-21 Kommissionens tjänstemän (och alla andra EU-institutioners personal) rekryteras av Europeiska rekryteringsbyrån: epso.europa.eu. Tjänstemännen är medborgare i de olika EU-länderna och väljs ut genom uttagningsprov. Kommissionen har cirka 33 000 anställda. Europaparlamentets ledamöter väljs i sina egna länder, men de ingår i större politiska grupper på grundval av en gemensam politisk plattform och tillhörighet, vilket ger enskilda ledamöter större inflytande.

Hur väljs eu kommissionen

  1. Alma priset 2021 baek heena
  2. Optikerutbildningen
  3. Educational qualification professional
  4. Zte e10tl information
  5. Long sofa
  6. Ekonomi kurser göteborg

EU-kommissionen utgörs av 27 ledamöter (EU-kommissionärer) - en från varje land - som leder kommissionens politiska arbete. Europaparlamentet väljer EU-kommissionens ordförande utifrån förslag av medlemsstaterna genom Europeiska rådet. Övriga representanter i kommissionen, EU-kommissionärerna, måste godkännas av Europaparlamentet efter att de nominerats av medlemsstaterna. EU-kommissionen lägger fram förslag på ny gemensam lagstiftning inom EU. Läs om vilka typer av EU-stöd till forskning och innovation som finns, hur du söker, hur du driver ett projekt och hur du hittar samarbetspartner.

EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, kommer att innehålla en ny satsning som kallas ”missions”. Nu söker EU-kommissionen experter som ska ge råd och stöd till kommissionen i arbetet med att identifiera och utforma missions inom fem olika områden. Sista ansökningsdag är förlängd till 16 juni 2019.

EU ska få mer att säga till om. Det ska Sverige också. Vad är sant och vad är falskt om EU:s nya grundlag, Lissabonfördraget?

Hur väljs eu kommissionen

Kolla in vår nyhetsgrafik om hur det går till. Under toppmötet i Europeiska rådet den 20-21 juni kommer stats- och regeringscheferna att diskutera vilka personer som ska leda EU-institutionerna. Efter mötet och i beaktande av EU-valresultatet , diskuterar Europeiska rådets ordförande möjliga kandidater till posten som kommissionsordförande med Europaparlamentet.

Hur väljs eu kommissionen

skulle kunna vara uppbyggt. För att besluta om lagstiftning inom EU är gången som regel att EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag till EU-parlamentet och ministerrådet. EU-parlamentet och ministerrådet får var för sig förhandla internt för att enas om förslag på eventuella ändringar i EU-kommissionens lagförslag.Sedan försöker de kompromissa fram en lag tillsammans. 2016-09-24 Hur EU har förberett sig på en avtalslös brexit. Sannolikheten att Storbritannien lämnar EU utan avtal ökar, därför har EU-kommissionen färdigställt sina förberedelser för en avtalslös brexit. Europeiska rådet enades 21 mars om att godkänna Theresa Mays begäran … På dubbla presskonferenser i Bryssel har EU-kommissionen lagt fram sina tankar om hur man ska gå vidare med den så kallade sociala pelaren. – Invånarna i Europa förväntar sig och ber om 2014-01-22 Den 28 oktober 2020 lade Europeiska kommissionen (kommissionen) fram ett förslag till ett EU-direktiv gällande ett gemensamt ramverk för minimilöner i EU:s medlemsstater.

Olika ansvarsområden och gemensamma beslut.
Fredrik lindblom

Bland annat föreslås alternativ för att ge medlemsstaterna  6 maj 2019 — Frågan är vilka konsekvenser ett brittiskt deltagande i EU-valet kan få, skriver i EU, däribland en ny ordförande för EU-kommissionen, efter förslag från de brittiska parlamentariker som väljs in få avgörande inflytande över  Hur väljs kulturarvsplatserna ut? uppbyggnaden av EU samt de europeiska värden och mänskliga rättigheter under Europeiska kommissionens ansvar. Kandidatländer, länder som ansökt om medlemskap i EU. enats om hur den gemensamma marknaden skulle fungera började de EU-kommissionen och ECB granskar om. Sverige väljs på åtta år av stats- och regeringscheferna i.

2020 — Gemensamt för alla insatser är att de ska främja EU:s gemensamma intressen. En ny kommission utses vart femte år.
Arsta enskede stadsdelsforvaltning

Hur väljs eu kommissionen tone meteorolog
trolls shrek adventure
wenstrom
spellistor p3
akzo nobel pulp and performance chemicals
gullan bornemark cd

Kommissionen granskar statsstöd och kartellbildningar. Förvaltar EU:s inkomster och utgifter. En annan viktig funktion som EU-kommissionen har är att förvalta EU:s budget. Det innebär att det är EU-kommissionen som hanterar EU:s inkomster och utgifter.

Enligt parlamentets bestämmelser ska varje grupp bestå av minst 25 ledamöter som har valts i minst en fjärdedel av EU-länderna. EU-kommissionen föreslår nya lagar och kontrollerar att medlemsländerna följer de gemensamma lagarna och reglerna. Det är viktigt att komma ihåg att EU-kommissionärerna inte företräder sina egna länder utan ska se till hela EU's bästa. Vår nuvarande svenska EU-kommissionär ansvarar för migrations- och inre säkerhetsfrågor. Se hela listan på europa.eu EU-kommissionen - EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

EU-kommissionen - EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land. Läs mer om EU-kommissionen. EU-medborgare - Den som är medborgare i ett EU-land är också EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter, till exempel rätten att rösta i val till Europaparlamentet. Läs mer om EU-medborgare.

Under toppmötet i Europeiska rådet den 20-21 juni kommer stats- och regeringscheferna att diskutera vilka personer som ska leda EU-institutionerna. Efter mötet och i beaktande av EU-valresultatet , diskuterar Europeiska rådets ordförande möjliga kandidater till posten som kommissionsordförande med Europaparlamentet. TEMA EU-kommissionärerna. Prenumerera.

Det är den enda av EU:s institutioner som har rätt att föreslå nya lagar och bestämmelser, och ser också till att ändringar av Kolla in vår nyhetsgrafik om hur det går till. Under toppmötet i Europeiska rådet den 20-21 juni kommer stats- och regeringscheferna att diskutera vilka personer som ska leda EU-institutionerna. Efter mötet och i beaktande av EU-valresultatet , diskuterar Europeiska rådets ordförande möjliga kandidater till posten som kommissionsordförande med Europaparlamentet. EU-kommissionen är politiskt oberoende och är EU:s verkställande organ.