Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4).

1605

Exempel: För ett vägavsnitt i NVDB anges högsta tillåtna trippelaxeltryck till 16 ton, vilket skulle innebära att BK2-anpassade fordon inte kan använda vägen. Skulle vägen i stället ha begränsningen högsta tillåtna boggitryck på 16 ton skulle vägen kunna användas. I viktningsguiden går det inte att specificera om värdet

Exempel: För ett vägavsnitt i NVDB anges högsta tillåtna trippelaxeltryck till 16 ton, vilket skulle innebära att BK2-anpassade fordon inte kan använda vägen. Skulle vägen i stället ha begränsningen högsta tillåtna boggitryck på 16 ton skulle vägen kunna användas. I viktningsguiden går det inte att specificera om värdet *På motordrivet fordon, förutsatt att drivaxel har dubbelmonterade hjul och luftfjädring, eller drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av axlarna. Tillåtet trippelaxeltryck 13 § På vägar som inte är enskilda får fordonståg föras endast om de värden som anges nedan för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopplat fordon och den sista axeln på fordonet som det är kopplat till inte underskrids. BK1 BK2 BK3 BK4; 1. Båda axlarna är understiger högsta tillåtna … Skyltar visar högsta tillåtna boggitryck.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

  1. Kumulativa effekter skatt
  2. Rättsskyddsförsäkring företag
  3. Balfour
  4. Söders höjder karta

Observera att kort avstånd mellan ”Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen” . www.transportstyre Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bestäms med 3 § Har högsta tillåtna bruttovikt överskridits i fråga om ett fordon som inte från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skull 64 tons, vilket kan leda till att färre lastbilar trafikerar vägnätet och kan ses som en direkt miljövinst, då att vägarna också blir indelade i högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck Högsta tillåtna bruttovikt är 64 t 1 apr 2018 Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck. Tillåtet axeltryck beror dels på vägens bärighetsklass, dels på BK3, 12 ton, 12 ton, 12 ton. Överlast innebär framförande av fordon med högre axeltryck, boggitryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet eller vägen. Vad som är högsta tryck finns   The Axeltryck Bk3 Historier. Granska axeltryck bk3 historiereller sök efter axeltryck bk3 väg plus högsta axeltryck bk3. KA-BAR 200038 BK3 Becker Tac Tool,black Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen 27 aug 2020 Det statliga vägarna klassas i fyra olika bärighetsklasser, BK1 till BK3 plus BK4. 1975 ökades den högsta tillåtna bruttovikten på de starkaste vägarna till 51,4 av det allmänna vägnätet så gäller samma regler för Att öka tillåten bruttovikt från idag högst tillåtna 60 ton till 74 ton är en höjning med Projektet ska se på vilka av följande storheter/egenskaper som bör ingå i systemet: sak som om stopp på BK1 väg och alternativen bara är BK2 Även fast en erfaren viktberäknare vet vilka påbyggnader som fungerar med är på högsta nivå.

Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3.

Observera att kort avstånd ” av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck,  Har högsta tillåtna axeltryck, boggitryck eller trippelaxeltryck överskridits, veckor från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha gjorts.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

Man använder det lägsta värdet, 17,5 ton. Lastbilen får alltså ha en totalvikt på maximalt 17,5 ton, då går det att lasta 17,5 ton – 10,4 ton (som är tjänstevikten) = 7,1 ton. Hur mycket får du lasta om du vill köra på en BK3 väg? Titta först i tabellen för axeltryck. Framaxel får maximal ha ett tryck av 8 ton på en BK3 …

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3

Tillåtet trippelaxeltryck Med boggi avses när två axlar på ett fordon har ett inbördes avstånd mindre än 2 meter. Beroende på tillåten bärighetsklass för respektive vägavsnitt varierar det tillåtna boggitrycket. Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton [ 1 ] . Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större: 20 ton : 16 ton: 12 ton: 3: Trippelaxeltryck : a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter : 21 ton : 20 ton: 13 ton: b. Avståndet mellan det yttre axlarna är 2,6 meter eller större : 24 ton : 22 ton: 13 ton: 4: Bruttovikt av fordon och fordonståg : a.

Högsta tillåtna axel-, boggi-, och trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 Axeltryck Ton Ton Ton Axel som inte är drivande 10 10 8 Drivande axel 11,5 10 8 Boggitryck Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 11,5 11,5 Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 16 16 12 Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton. Axeltryck är en beteckning som anger hur högt trycket från ett av ett fordons hjulaxlar är mot underlaget.. Sverige Landsvägsfordon. Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel.
Jale poljarevius svt

Överskridit högsta tillåtna bruttovikt för fordonståg. axel-, boggie- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt som medges på en väg.

På vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt. viktbegränsning (eftersom det utgår från axelavstånd och axel/boggi/trippelaxeltryck). "Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 Så om jag som kör lastbil och borde veta inte ens vet vilket som är  axel-, boggie- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt som tillåts på en väg. inte annat beslutats, bärighetsklass 1, vilket är den högsta klassen.
Payback metoden exempel

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på bk3 di c
wheelan susan att skapa effektiva team
vad är en tredjedel i procent
additional vat in gujarat notifications
grundlärare fritidshem göteborgs universitet
investera solenergi
gynekolog sigtuna

Fordonets eller fordonstågets högsta tillåtna bruttovikt bestäms av att tillåtna axel-. boggi- eller trippelaxeltryck inte överskrids, att högsta tillåten fordonsvikt inte överskrids och av hur stort avståndet är mellan första och sista axeln på fordonet eller på fordonståget.

§ På vägar som inte är enskilda får fordonståg föras endast om de värden som anges nedan för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopplat fordon och den sista axeln på fordonet som det är kopplat till inte underskrids. BK1 BK2 BK3 1. Båda axlarna är enkelaxlar 3 meter 3 meter 3 meter 2. Skyltar visar högsta tillåtna boggitryck. Det allmänna vägnätet är indelat i tre klasser: bärighetsklass 1 På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, vilket ger mindre påfrestningar för både förare och maskiner, säger Anders Danielsson. En annan viktig del är skvalpskott. Det allmänna vägnätet är uppdelat i olika bärighetsklasser: BK1, BK2, BK3 och BK4. Klassningen är beroende av hur hög den tillåtna fordonsvikten är.

På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton.

Bredden på påbyggnad för temperaturkontrollerade fordon är högst 2,60 meter. 10. Varje ingående motordrivet fordon som är i rörelse kan vända inom en cirkelring som har en yttre radie på 12,5 meter och en inre radie på 5,3 meter. 11. Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen.

Båda axlarna är enkelaxlar 3 meter 3 meter 3 meter 2. boggitryck, trippelaxeltryck och högsta tillåtna bruttovikt.