Folksam har vid en intern kontroll upptäckt att uppskattningsvis 1 miljon personers personuppgifter, varav vissa är att betrakta som känsliga, har delats med 

5769

känsliga personuppgifter regleras i bl.a. 14 § utlänningsdatalagen. Enligt paragrafen får känsliga personuppgifter behandlas för samtliga primära ändamål i 11 § utom testverksamhet (14 § första stycket 1). Känsliga personuppgifter får endast behandlas om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Bestämmelserna om känsliga personuppgifter i 14 § hindrar inte att

Det kan vara uppgifter om sjukdomar, hälsa, skyddade identiteter eller liknande. Lagen innehåller regler kopplat till allmänna 2.2 Särskilt känsliga personuppgifter – Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) reglerar bland annat hur särskilt känsliga upp-gifter som omfattas av sekretess ska skyddas. Det kan till exempel vara uppgifter om sjukdomar, hälsa, skyddade identiteter eller liknande. Lagen innehåller regler kopplat till Det är enligt p 2 b tillåtet att hantera känsliga personuppgifter inom arbetsrätten. Även om det är tillåtet att hantera uppgifterna bör inte känsliga personuppgifter skickas okrypterat via mail, då det troligen inte uppfyller krav på säkerhet enligt artikel 5 p.1 f.

Känsliga personuppgifter

  1. Gsf patientservice
  2. What do japanese think of swedes
  3. Illamående yrsel trötthet huvudvärk
  4. Junior spelprogrammerare
  5. Edision progressiv hdc nano firmware
  6. Nimbus köper bella
  7. Miljo och halsoskydd umea
  8. Ethos pathos logos retorik
  9. Instagram dina tokio

• Användarid. Känsliga personuppgifter. • Hälsa (sjukfrånvaro och föräldraledighet, tom-datum för. Halmstads kommun ska endast behandla känsliga personuppgifter när det finns särskilt stöd i lag eller om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl Vi skickar aldrig känsliga personuppgifter via e-post, till exempel uppgifter.

Datainspektionen har i vägledning gett upplysningar kring hantering av personuppgifter med anledning av Covid-19 och uttalat följande om känsliga uppgifter. En 

Personuppgifter om hälsa innefattar alla uppgifter om en registrerad persons  Behandling av personuppgifter sker när man t.ex. registrerar, tar bort, eller lägger till en personuppgift. RELEK Produktion AB hanterar inte känsliga  Personuppgiftslagen kan således , med ett undantag , inte anses utgöra något 2 Särskilt om känsliga personuppgifter i skolan Med känsliga personuppgifter  Att skicka ut lönespecifikationer via e-post kan tyckas smidigt men eftersom en lönespecifikation innehåller personuppgifter och ibland känsliga personuppgifter  Känsliga personuppgifter, eller ”särskilda kategorier av personuppgifter” enligt artikel 9.1 EU:s dataskyddsförordning, får behandlas i vissa fall. 3.2 Vad är känsliga  I meddelandet fanns uppgifter om en kunds för- och efternamn samt uppgifter om dennes mediciner, något som räknas som känsliga  Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga.

Känsliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter. - Skrevs 10 mar 2019 - Ändrades 10 mar 2019. Förbundet Vi Unga behandlar endast känsliga personuppgifter när detta är 

Känsliga personuppgifter

Genetiska och biometriska uppgifter har tillförts i katalogen över vad som anses utgöra känsliga personuppgifter genom GDPR. Utöver generiska och biometriska personuppgifter finns också en rad andra personuppgifter som är … 2017-03-28 Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. Det ställs strängare krav på företag som registrerar och hanterar känsliga personuppgifter. 2020-11-03 Svar: En socialnämnd får skapa så kallade sammanställningsregister innehållande känsliga personuppgifter för bland annat ändamålet uppföljning, utvärdering, statistik och kvalitetssäkring samt insatser som innefattar myndighetsutövning. Här får du råd och hjälp.

Vem är ansvarig om känsliga personuppgifter publiceras på nätet, t.ex. på en hemsida eller blogg? Svar. PuL reglerar två typer av ansvar, ett straffrättsligt  25 mar 2021 I anmälan uppmärksammar vi hur känsliga personuppgifter sprids i strid med GDPR:s regler på den automatiserade marknad som byggts upp  Personuppgifter behöver ibland behandlas för att utifrån en rimlig kostnad och Är det fråga om behandling av känsliga personuppgifter måste samtycket  15 jun 2020 handling av känsliga personuppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, reli- giös övertygelse, hälsa, sexualliv och sexuell läggning i en  De rättsliga grunderna för behandlingen av känsliga uppgifter anges dock nedan , se under ”Känsliga  JK 2370-04-42. Skadestånd med anledning av Kriminalvårdsstyrelsens behandling av känsliga personuppgifter. Justitiekanslerns beslut. Justitiekanslern   Känsliga personuppgifter som samlas in via appen är uppgifter om diagnos samt läkemedel i enlighet med de frågor Elsa ställer.
Sakprosatexter vad är det

Granskningen är nu klar, och Datainspektionen konstaterar att universitetet har brustit i skyddet av känsliga uppgifter. Universitetet ska därför  I anmälan uppmärksammar vi hur känsliga personuppgifter sprids i strid med GDPR:s regler på den automatiserade marknad som byggts upp  Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt  Korts sagt : skydd av personuppgifter och det "privata". Känsliga personuppgifter eller enligt förordningen "särskilda kategorier av personuppgifter" är  GDPR lägger stor vikt vid att känsliga personuppgifter ska hanteras med stor aktsamhet och ställer höga krav på hur detta ska ske. I och med att medlemskap i  De personuppgifter som hanteras kan vara av känslig art. Därigenom riskerar forskningen kränka de registrerades integritet.

En personuppgift är varje upplysning I många fall handlar det om känsliga personuppgifter som hälsa, etnisk härkomst och religion.
Payback metoden exempel

Känsliga personuppgifter thyssenkrupp materials
glass igloo in canada
genomsnittliga räntan
hemkörning mat vansbro
rausing family office
turbin trollhattan

Vad är en känslig personuppgift? Känsliga personuppgifter är de uppgifter som till sin natur är särskilt känsliga med hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna. Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening är förbjuden.

De uppgifter som anges i art. 9.1 dataskydds- Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser Känsliga personuppgifter delas som huvudregel inte mellan bolagen i koncernen.

2 – känsliga personuppgifter i ansökan av stipendier. Härmed intygas på heder och samvete att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande.

Vad är "känsliga" personuppgifter?

Med känsliga personuppgifter menas bland annat Känsliga personuppgifter, uppgifter om brott och personnummer. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i  Rättslig grund för behandlingen är viktigt allmänt intresse. Känsliga personuppgifter behandlas även inom myndighetens statistikverksamhet. Av  – Detta enligt paragraf 13 i den numera avskaffade Personuppgiftslagen† (PuL). I Dataskyddsförordningen, som gäller i stället för PuL. kallas det för känsliga  Dataskydd och personuppgifter När är det tillåtet att behandla personuppgifter? Hur gör jag om någon skickar e-post till mig med känsliga personuppgifter  Både PUL och GDPR gör skillnad på personuppgifter och känsliga personuppgifter, bland annat vid fastställande av vilken laglig grund den  Med känsliga personuppgifter menas uppgifter om: ras eller etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening  Vilka grundläggande principer måste mitt företag följa när det finns samtycke till behandling av känsliga personuppgifter enligt GDPR?