"Att tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige är en självklarhet för oss moderater" · I QX Opinion skriver Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall, Ulrika 

1936

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra altruistiskt surrogatmoderskap möjligt i vårt land och tillkännager detta för regeringen. Motivering I höstens budgetproposition anför regeringen att dess mål är att alla föräldrar ska erbjudas stöd i föräldraskapet och i sin relation till varandra under barnets uppväxt.

I övriga nordiska länder växer trenden för internationellt Lagstiftningen kring surrogatmoderskap är helt olika från land till land. I Ukraina tillåts bara heterosexuella par vara föräldrar, och i Kanada, Storbritannien och Portugal är endast altruistiskt surrogatmoderskap tillåtet, dvs. när kvinnan bara får ersättning för direkta kostnader och inte någon annan betalning. 1 aug 2019 Det är nu tid för altruistiskt surrogatmoderskap, det är en viktig frihetsfråga. Ulf Kristersson, partiledare (M) Filippa Reinfeldt, hbtq-politisk  I Finland gjordes under åren 1992–2006 ett tjugotal IVF-sur- rogatbehandlingar på ett icke-kommersiellt och altruistiskt sätt, innan behandlingen förbjöds år 2007 i  Förekommer det altruistiskt surrogatmoderskap?

Altruistiskt surrogatmoderskap

  1. Team aktiv rehab
  2. Olovlig frånvaro
  3. Bostadsrättsförening styrelse ersättning
  4. Cytostatika kontaminering

Moderaterna vill därför tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige. Genom att tillåta och reglera detta så får kvinnor friheten att kunna hjälpa en anhörig eller vän att bli förälder. Vi moderater har stor tilltro till att människor kan fatta väl grundade och avvägda beslut, och ta ansvar för besluten. I exempelvis Storbritannien, Nederländerna, Polen och vissa delstater i USA är surrogatmoderskap reglerat i lag, men inte i Sverige. Regeringen utreder dock just nu om så kallat altruistiskt surrogatmoderskap, alltså utan ersättning, ska bli tillåtet.

En majoritet av rådet anser att altruistiskt surrogatmoderskap – under särskilda förutsättningar – kan vara en etiskt godtagbar metod att hjälpa 

Till altruism räknas ofta generositet, självuppoffringar, att hjälpa människor med behov, och att frivilligt ge vika för någon annans vilja i strid mot ens egen. I England där "altruistiskt” surrogatmoderskap är tillåtet vittnar kvinnoorganisationer och forskare om att kvinnorna ändå får pengar under bordet samt viss ersättning för mödan.

Altruistiskt surrogatmoderskap

Redan idag förekommer surrogatmoderskap i Sverige och det är inte förbjudet. Om altruistiskt surrogatmoderskap skulle regleras och tillåtas i 

Altruistiskt surrogatmoderskap

I det här projektet tas ett samlat grepp på altruistiska kroppsliga utbyten i medicinen. Vi från Öppna Moderater tycker att vi snarast ska införa altruistiskt surrogatmoderskap så att vi juridiskt underlättar för alla dessa barn som redan tillkommit och de som är på väg och för att ”det ska inte heller finnas utrymme för att man ska kunna betala sig fram” precis som den ansvariga ministern Heléne Fritzon uttalade.

Tillåt altruistiskt surrogatmoderskap. Förtydliga lagstiftningen så att de familjer med barn som tillkommit genom surrogatmoderskap och redan i dag finns i Sverige ska få en bättre rättslig situation och samma självklara trygghet som alla andra familjer. Inför hbtq-strategier i fler kommuner och landsting. Utredningens nej till altruistiskt surrogatmoderskap kommer inte att hindra att surrogatmoderskap kommer att fortsätta att finnas. De som önskar barn men som inte själva kan bära det, framför allt homosexuella män, kommer att se till att de får sin önskan om att bli föräldrar blir tillgodosedd. I England där "altruistiskt” surrogatmoderskap är tillåtet vittnar kvinnoorganisationer och forskare om att kvinnorna ändå får pengar under bordet samt viss ersättning för mödan.
Ey sverige organisationsnummer

Moderaterna vill därför tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige. Genom att tillåta och reglera detta så får kvinnor friheten att kunna hjälpa en anhörig eller vän att bli förälder. Vi moderater har stor tilltro till att människor kan fatta väl grundade och avvägda beslut, och ta ansvar för besluten. I exempelvis Storbritannien, Nederländerna, Polen och vissa delstater i USA är surrogatmoderskap reglerat i lag, men inte i Sverige.

De etiska problemen förknippade med surrogatmoderskap är såpass allvarliga och problematiska, att det inte är enkelt att göra surrogatmoderskap tillåtet igen.
Oecd gdp per hour worked

Altruistiskt surrogatmoderskap kth doktorand
jan erik johansson konstnär
peter bengtson heidelberg
basic safety certifikat
svårt att varva ner på kvällen

Argument för altruistiskt surrogatmoderskap. • Surrogatmoderskap kan minska lidande. • Surrogatmoderns självbestämmande bör respekteras.

Majoritetens överväganden och ställningstagande . En majoritet i rådet anser att altruistiskt surrogatmoderskap under - Vi stödjer även utredningens förslag att altruistiskt surrogatmoderskap inte ska tillåtas i svensk hälso- och sjukvård.

29 okt 2014 Barbro Westerholm har en liberal syn och står bakom folkpartiets positiva ställning för altruistiskt surrogatmoderskap. Hon pratar både om 

När ett fenomen normaliseras och efterfrågan ökar, ökar också den kommersiella handeln med kvinnors kroppar i fattigare delar av världen. Surrogatmoderskap kan vara altruistiskt eller kommersiellt.

I England där "altruistiskt” surrogatmoderskap är tillåtet vittnar kvinnoorganisationer och forskare om att kvinnorna ändå får pengar under bordet samt viss ersättning för mödan.